SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 4. Petak, 16. veljače 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

11.

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine RH«, br. 158/03, 100/4, 141/06 i 38/09), članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine RH«, br. 36/04, 63/08 i 133/13 ) i članka 47. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09, 32/09, 10/ 13 i 24/17.), Gradonačelnik Grada Malog Lošinja, donosi

DOPUNU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2018 .god. Grada Malog Lošinja, KLASA: 934-01/17-01/06, URBROJ: 2213/01-01-17-1, članak V - Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti - dopunjuje se sljedećom mikrolokacijom:

OTOK KOLUDARAC

UVALA k.o. Mali Lošinj, k.č. 9894/184

- iznajmljivanje sredstava

- ugostiteljstvo i trgovina

-komercijalno-rekreacijski sadržaji

Članak 2.

Dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2018. god. stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 934-01/17-01/06

Urbroj: 2213/01-01-18-4

Mali Lošinj, 09. veljače 2018. godine

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnica
Ana Kučić, mag.oec., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr