SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 4. Petak, 16. veljače 2018.
GRAD KASTAV

5.

Temeljem članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 13/13 i 32/17) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 7. sjednici održanoj 15. veljače 2018. godine, donijelo je:

ZAKLJUČAK
o ispravci tehničke greške u grafičkom dijelu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav oznake N1-a (UPU1)

Članak 1.

U grafičkom dIjelu II Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav oznake N1-a (UPU1) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/17) u kartografskom prikazu 3.1. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja« (M 1:2000) ispravlja se granica površine Z1 na k.č. 8113/7 k.o.Kastav sukladno ostalim kartografskim prikazima.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objaveu »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/01

UR.BROJ: 2170-05-06/1-18-3

Kastav, 15. veljače 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr