SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 3. Ponedjeljak, 5. veljače 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

6.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 80/13 i 78/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09, 32/09, 10/13 i 24/ 17) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na 6. sjednici od 31. siječnja 2018. godine, donosi:

Odluku
o izmjenama i dopunama Odluke o izradi ciljane
izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja
Mali Lošinj (UPU 9)
(Službene Novine PGŽ 37/13, 37/15 i 28/16)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi ciljane izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9) (Službene Novine PGŽ 37/13, 37/ 15 i 28/16) (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

U članku 4. iz alineje 17. dodaju se slijedeće alineje:

.preispitati uvjete smještaja i način gradnje na Kovčanju [stanice za pretovar otpada s malih otoka, benzinske postaje za vozila i plovila, prometnog putničkog terminala za male otoke sa javnim parkiralištem i sanitarijama, teretne luke za prekrcaj tereta sa svom potrebnom podgradnjom i nadgradnjom, sadržaja vezanih uz prekrcaj, skladištenje i prodaju ribe (pristanište s dužinom obale za privez od 100 do 150 m, hladnjača i sl.), spoja sabirnica na glavnu mjesnu ulicu (državnu cestu)], te njihovo potencijalno izmještanje na predio Tovar zajedno sa pripadajućim akvatorijem;

.preispitati uvjete smještaja i način gradnje oznake 3.7 Provedbenih odredbi, poslovne-sportsko rekreacijske namjene oznake R1-K2;

.preispitati uvjete smještaja i način gradnje oznake 4.1 Provedbenih odredbi, ugostiteljsko-turističke namjene - hotel oznake T1.

.preispitati uvjete smještaja i način gradnje oznake 3.9 Provedbenih odredbi poslovne namjene oznake K sa mogućnošću promjene namjene, te na odgovarajući način uskladiti grafički dio plana».

.»- preispitati namjenu i način gradnje oznake 6.5 Provedbenih odredbi zdravstvene namjene oznake D3 sa mogućnošću zadržavanja postojeće namjene i definiranja nove namjene, te na odgovarajući način uskladiti grafički dio plana.

.- preispitati namjenu i način gradnje oznake 6.7 Provedbenih odredbi športsko rekreacijske namjene oznake R1 sa mogućnošću zadržavanja postojeće namjene i definiranja nove namjene, te na odgovarajući način uskladiti grafički dio plana.

.»preispitati namjenu i način gradnje javnog parkirališta/garaže oznake Isp sa mogućnošću zadržavanja postojeće namjene i definiranja nove namjene, te na odgovarajući način uskladiti grafički dio plana.

Članak 3.

U članku 7. iza alineje 7 dodaju se slijedeće alineje:

.preispitati uvjete smještaja i način gradnje na Kovčanju [stanice za pretovar otpada s malih otoka, benzinske postaje za vozila i plovila, prometnog putničkog terminala za male otoke sa javnim parkiralištem i sani tarijama, teretne luke za prekrcaj tereta sa svom potrebnom podgradnjom i nadgradnjom, sadržaja vezanih uz prekrcaj, skladištenje i prodaju ribe (pristanište s dužinom obale za privez od 100 do 150 m, hladnjača i sl.), spoja sabirnica na glavnu mjesnu ulicu (državnu cestu)], te njihovo potencijalno izmještanje na predio Tovar zajedno sa pripadajućim akvatorijem;

.Propisati uvjete smještaja i način gradnje za oznake 3.7 i 4.1Provedbenih odredbi;

.»Propisati uvjete smještaja i način gradnje za oznaku 3.9 Provedbenih odredbi sa usklađenjem grafičkog dijela plana.«

.»- Propisati namjenu i način gradnje za oznaku 6.5 Provedbenih odredbi zdravstvene namjene oznake D3 te uskladiti grafičke dijelove plana;

.- propisati namjenu i način gradnje oznake 6.7 Provedbenih odredbi športsko rekreacijske namjene oznake R1 te uskladiti grafičke dijelove plana;

.»- preispitati namjenu i način gradnje javnog parkirališta/garaže oznake Isp te uskladiti grafičke dijelove plana.«

Članak 4.

Svi ostali članci Odluke ostaju na snazi.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dane objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa:350-01/13-01/48

Urbroj: 2213/01-01-18-25

Mali Lošinj, 31. siječnja 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1045&mjesto=10005&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr