SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 3. Ponedjeljak, 5. veljače 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

2.

Na temelju članka 21. st.4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13 i 73/17) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije broj: 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 31. siječnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Mali Lošinj za razdoblje 2017. - 2022. godine

Članak 1.

Donosi se Plan gospodarenja otpadom Grada Mali Lošinj za razdoblje 2017. - 2022. godine.

Članak 2.

Plan gospodarenja otpadom Grada Mali Lošinj za razdoblje 2017. - 2022. godine sastavni je dio ove Odluke.

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 351-01/18-01/01

Urbroj: 2213/01-01-18-4

Mali Lošinj, 31. siječnja 2018.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1045&mjesto=10005&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr