SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
OPĆINA MATULJI

8.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 4. stavka 5. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/09) te članka 32. i članka 36. stavak 3. Statuta Općine Matulji »Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst i 39/15) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici 30. siječnja 2018. donosi

ODLUKU
o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika i
članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina novčane naknade vijećnika u Općinskom vijeću i članova radnih tijela Općinskog vijeća te druga primanja vijećnika i članova radnih tijela.

Članak 2.

Predsjednik Općinskog vijeća ima pravo na mjesečnu novčanu naknadu u netto iznosu od 2.070,00 kuna.

Potpredsjednik Općinskog vijeća ima pravo na novčanu naknadu u mjesečnom netto iznosu od 990,00 kuna.

Vijećnici Općinskog vijeća imaju pravo po prisustvovanju sjednici na novčanu naknadu u netto iznosu od 520,00 kuna.

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća nemaju pravo na novčanu naknadu propisanu stavkom 3. ovog članka.

Članak 3.

Predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća kada prisustvuju sjednici imaju pravo na naknadu u netto iznosu od 165,00 kuna po sjednici.

Članovi radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji kada prisustvuju sjednicama radnih tijela imaju pravo na naknadu u netto iznosu od 124,00 kuna.

Članak 4.

Ukoliko prisustvuju sjednici Općinskog vijeća, vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji u naknade propisane ovom Odlukom uračunavaju se troškovi putovanja za prisustvovanje sjednici.

Članak 5.

Novčane naknade vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća propisane ovom Odlukom, usklađuju se svake godine u visini povećanja plaće djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji.

Članak 6.

Vijećnicima pripada dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, kao i troškovi putovanja sukladno zakonskim odredbama.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/07).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/18-01/0002

Ur. broj: 2156/04-01-3-02-18-0002

Matulji, 30. siječnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Matulji

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1044&mjesto=51211&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr