SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
OPĆINA PUNAT

8.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11) i članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 35/09 i 13/13) općinski načelnik Općine Punat, donosi

PLAN PRIJMA
u službu u Općinu Punat za 2018. godinu

I.

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i potreban broj vježbenika.

II.

Riječiipojmovikojiimajurodnoznačenjekorišteni u ovomPlanuodnose se jednakonamuškiiženski rod, bez obzirajesu li korišteni u muškomiliženskomrodu.

III.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 36/13, 27/14, 42/14, 24/15, 27/16 11/17 i 31/17) predviđeno je ukupno 13 radnih mjesta, a zaposleno je 12 službenika na neodređeno vrijeme štoje prikazano u tabličnom prikazu koji čini sastavni dio ovog Plana.

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

IV.

U Jedinstveni upravni odjel Općine Punat sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Punat za 2018. godinu, planira se prijam službenika s radnim iskustvom na neodređeno vrijeme, i to:

-1 službeniksrednje stručne spreme tehničkog ili društvenog smjera (prometni i komunalni redar)

V.

Na temelju ovog Plana, slobodno radno mjesto popunjava se putem javnog natječaja, a sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 080-02/18-01/2

URBROJ: 2142-02-02/1-18-5

Punat, 26. siječnja 2018. godine

OPĆINA PUNAT

OPĆINSKI NAČELNIK
Marinko Žic

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr