SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
OPĆINA DOBRINJ

9.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 53/10 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj je na 6. sjednici, održanoj dana 30. siječnja 2018. godine, donijelo

ODLUKU
o korištenju sredstava iz udjela u porezu na dohodak

Članak 1.

Ovom Odlukom odlučuje se o korištenju sredstava iz udjela u porezu na dohodak izdvojenih na poziciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije - Fond za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka koji je ostvaren na području Općine Dobrinj.

Članak 2.

Temeljem Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka i Dodatka I, broj: 09-170124/02-08, sredstva iz udjela u porezu na dohodak koristiit će se za financirenje projekata, i to:

- Otočni deponij - izgradnja transfer stanice,

- Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda te uređaja za biološko pročišćavanje,

- Izgradnja i rekonstrukcija društvenih sadržaja - uređenje zgrade Općine Dobrinj.

Članak 3.

Sredstva za financiranje projekata navedenih u članku 2. osigurana su u Proračunu Općine Dobrinj za 2018. godinu, i to:

- K101304 - Izgradnja pretovarne stanice Ponikve - 404.000,00 kn,

- K101306 - Oborinska odvodnja uz EU Projekt - 600.000,00 kn,

- K 100114 - Uređenje zgrade Općine - 1.500.000,00 kn.

Članak 4.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije sklopi ugovor o korištenju sredstava.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/18-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-18-7

Dobrinj, 30. siječnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr