SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
OPĆINA DOBRINJ

7.

Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13 i 73/17) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 6. sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način provedbe:

1. mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i

2. mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada.

Članak 2.

Mjere za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada su:

-postava znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada na potencijalnim kritičnim lokacijama na kojima postoji povećana mogućnost nepropisnog odlaganja otpada,

-distribucija informacija na koji je način moguće prijaviti nepropisno odbacivanje otpada i informacije o načinu postupanja sa komunalnim otpadom,

-distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem isporučitelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada,

-periodične akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada na području općine Dobrinj.

Članak 3.

Sredstva za provedbu mjera iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/18-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-18-6

Dobrinj, 30. siječnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr