SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 40. Četvrtak, 28. prosinca 2017.
OPĆINA DOBRINJ

88.

Na temelju članka 20.stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08 i 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 35/09, 10/13,36/ 13), i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 35/09,53/10,10/13,36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 5. sjednici dana 22.12.2017. godine, donijelo je

PROGRAM
utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Dobrinj za 2018. godinu

Članak 1.

Ovim Programom 1015 planiraju se sredstva boravišne pristojbe u iznosu od 345.000,00 kuna utrošiti u sljedeće aktivnosti:

UTROŠAK BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA RAZVOJ TURIZMA A101501

-TZ Općine Dobrinj 345.000,00

Općina Dobrinj ugovara da se sredstva boravišne pristojbe dodjele TZ Općine Dobrinj koja se brine o turističkom razvoju i unapređenju turizma, te najbolje zna potrebe i prioritete na svom području, s time da se mogu utrošiti samo za određene namjene koje su ugovorene, a prvenstveno za uređenje plaža i organizaciju zabavnih programa tokom godine na području Općine Dobrinj.

Članak 2.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01.01.2018. godine.

Klasa : 400-08/17-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-17-15

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr