SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 40. Četvrtak, 28. prosinca 2017.
OPĆINA DOBRINJ

83.

Na temelju čl. 16. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15), Zakona o Hrvatskom Crvenom Križu (NN br. 71/10), čl. 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09,10/13,36/ 13) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 35/09,53/10,10/13, 36/13) Vijeće Općine Dobrinj na 5. sjednici održanoj dana 22.12.2017. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u zdravstvu na području Općine
Dobrinj za 2018. godinu

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Dobrinj u svezi s podizanjem zdravstvenog standarda stanovništva.

Članak 2.

Sredstva za provođenje redovnih aktivnosti (A) i kapitalnog programa (K) osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj kroz program 1008 i utrošiti će se kako slijedi:

SUFINANCIRANJE DOM ZDRAVLJA KRK 2.000,00 A100801

-tečaj za trudnice

FINANCIRANJE AMBULANTA ŠILO - DODATNI TIM 60.000,00 A100802

DONACIJA KBC RIJEKA 50.000,00 A100804

CRVENI KRIŽ KRK 50.000,00 A100805

SANACIJA AMBULANTE DOBRINJ 90.000,00 K100819

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PGŽ 13.000,00 A100820

JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU 30.000,00 A100821

UKUPNO 295.000,00

Članak 3.

Raspoređivanje sredstava iz članka 2. obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju pravovaljanih akata Općinskog vijeća i zakonskih propisa, ugovora te druge pravovaljane dokumentacije.

Članak 4.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama »Primorsko goranske županije, a stupa na snagu 01.01.2018. godine.

Klasa:400-08/17-01/1

Ur.broj:2142-04-01-17-10

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik:
Zoran Kirinčić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr