SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 40. Četvrtak, 28. prosinca 2017.
OPĆINA DOBRINJ

70.

Na temelju čl. 16. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15), Zakona o Hrvatskom Crvenom Križu (NN br. 71/10), čl. 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09,10/13,36/ 13) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj («Službene novine« Primorsko-goranske županije 35/09,53/10,10/13, 36/13) Vijeće Općine Dobrinj na 5. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2017. godine, donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba u zdravstvu na području Općine Dobrinj za 2017. godinu

Članak 1.

Članak 2. u Godišnjem programu javnih potreba u zdravstvu (SN PGŽ 36/16, I izmjene 12/17) mijenja se i glasi:

»Sredstva za provođenje redovnih aktivnosti (A) i kapitalnih projekata (K) osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj kroz program 1008 i utrošiti će se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa:400-08/16-01/1

Ur.broj: 2142-04-01-17-41

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr