SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 40. Četvrtak, 28. prosinca 2017.
OPĆINA MATULJI

65.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br.26/09, 36/09, 8/13, 17/14 , 29/14 , 4/15-pročišćeni tekst i 39/15) Općinski vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2017.g, donosi

PRORAČUN OPĆINE MATULJI ZA 2018. G. I PROJEKCIJE
2019.-2020. g.

Članak 1.

I.                OPĆI DIO PRORAČUNA

      *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i rashodi i rashodi, te primici i izdaci proračuna .raspoređuju se po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja , kako slijedi:

      *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

      *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Proračun Općine Matulji za 2018.g. i projekcije 2019-2020.g. stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa:400-08/17-01/0005

Ur.broj:2156/04-01-3-3-05-17-35

Matulji, 27.12.2017

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Darjan Buković, bacc.oec

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1042&mjesto=51211&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr