SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

68.

Na temelju članka 19.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 21.Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 6. sjednici održanoj 13. prosinca 2017.godine donijelo je

PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2018.GODINU

Članak 1.

Svrha Programa zaštite i spašavanja Grada Novog Vinodolskog je osiguranje građana Grada Novog Vinodolskog i područja Grada Novog Vinodolskog od požara, elementarnih nepogoda, te pružanje pomoći građanima u slučaju potrebe spašavanja pri elementarnim nepogodama.

Članak 2.

Cilj Programa je kontinuirano praćenje programa institucija zaduženih za provođenje mjera zaštite i spašavanja da bi bili spremni u svako doba pružiti zaštitu i spašavanje građana prilikom požara i drugih elementarnih nepogoda sa što manje štetnih posljedica koje mogu nastati uslijed požara i drugih elementarnih nepogoda.

Cilj Programa je također,po provedenom praćenju mjera zaštite od požara, razmatranje potrebe osnivanja vatrogasnih postrojbi i u drugim naseljima osim područja naselja Novi Vinodolski i potrebe obuke i novih zapošljavanja potrebnog broja vatrogasaca.

Članak 3.

Rezultati ovog Programa mjerit će se provođenjem stalnih inspekcijskih nadzora koji se provode najmanje jednom godišnje i kojim se utvrđuje uspješnost provođenja ovog Programa sa eventualnim prijedlozima njegova dodatnog poboljšavanja.

Članak 4.

Za realizaciju ovog Programa u proračunu Grada Novog Vinodolskog planirana su sredstva u iznosu od 1.890.000,00 kn.

Članak 5.

Ukupni prihod iz članka 4. ovog Programa raspoređuje se na dvije programske cjeline sa podcjelinama, izraženo u kunama, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 6.

Stručne osobe za provođenje Programa su dobrovoljni vatrogasci i osobe zaposlene u DVD-u SAN MARINONovi Vinodolski, stručne osobe zaposlene u Policijskoj upravi Primorsko-goranskoj, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Odjel za zaštitu i spašavanje te stručne osobe zaposlene u Gorskoj službi spašavanja.

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje su pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti.

Članak 7.

Ovaj program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1.siječnja 2018.godine.

KLASA:400-06/17-60/6

URBROJ:2107/02-01-17-8

Novi Vinodolski, 13. prosinca 2017. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1041&mjesto=51250&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr