SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

67.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 6. sjednici održanoj 13. prosinca 2017. godine donijelo je

PROGRAM POLJOPRIVREDE,
TURIZMA, PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA
ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Svrha Programa poljoprivrede, turizma, poduzetništva i obrtništva Grada Novog Vinodolskog je osiguranje sredstava za financiranje projekata u navedenim gospodarskim granama, zatim poticanje razvoja poduzetništva i obrtništva kroz sufinanciranje Poduzetničkog centra i udruženja obtrtnika,subvencioniranje kamata poduzetnicima na odobrene kredite te provođenje mjera za jačanje kapaciteta mikro poduzetnika i obrtnika.

Članak 2.

Rezultati ovog Programa mjerit će se razvojem turističke ponude na području Grada, otvaranjem odnosno izgradnjom novih objekata za razne djelatnosti, a naročito sa naglaskom na proizvodne djelatnosti koja će doprinijeti novim zapošljavanjima na području Grada.Rezultati ulaganja u poljoprivredu mjeriti će novozasađenim površinama mediteranskih kultura (prvenstveno vinova loza, smokve i slično).

Pored gornjeg, iznimno u 2018.g. zajedno sa Primorsko- Goranskom Županijom sufinancirati će se tvrtki Pavlomir d.o.o. iznimno velika šteta od proljetnog mraza.

Iznimno će se u 2018.g. izraditi strateški dokument za razvoj turizma za razdoblje 2018. - 2027.g.

Kao posljedica usklađenja međusobnih obveza i potraživanja sa Poduzetničkim centrom VINODOL povećati će se sufinanciranje Centra u 2018.g. za 60.000,00 Kn.

Članak 3.

Za realizaciju ovog Programa u proračunu Grada Novog Vinodolskog planirana su sredstva u iznosu od 1.097.000,00 kn.

Ovaj Program financirat će se od boravišne pristojbe (za turističke projekte) te ostalih nenamjenskih proračunskih prihoda.

Članak 4.

Ukupni prihod iz članka 3. ovog Programa raspoređuje se na tri programske cjeline sa podcjelinama, izraženo u kunama, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji Programa su gradonačelnik i pročelnik Upravnog odjela za financije i javnu nabavu

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1.siječnja 2018.godine.

KLASA: 400-06/17-60/7

URBROJ:2107/02-01-17-9

Novi Vinodolski,13. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1041&mjesto=51250&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr