SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

62.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodoskog je na svojoj 6. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2017. godine donijelo

PROGRAM OBRAZOVANJA
GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2018.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

Članak 1.

Svrha Programa obrazovanja Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu je da se uz redovne programe osnovnog i srednjeg obrazovanja stvore uvjeti za kvalitetnije obrazovanje kroz provođenje dodatnih programa za razvoj znanja i vještina prema potrebama i interesima mladih.

Svrha Programa je i stipendiranje nadarenih učenika i studenata prema kriterijima utvrđenim općim aktima Grada Novi Vinodolski.

Članak 2.

Cilj Programa je unapređivanje znanja učenika koji se ističu u određenim redovnim programima, odnosno potpora najuspješnijima i njihovo osposobljavanje za uključivanje u rad i život zajednice, te kroz godišnje dodjele stipendija nadarenim učenicima i studentima motiviranje učenika za postizanje što boljih rezultata tijekom njihova obrazovanja.

Cilj programa je također razvoj tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija, sposobnosti i mogućnosti djeteta u skladu sa znanstvenim spoznajama i zakonitostima djetetova razvoja, te doprinos povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života.

Članak 3.

Rezultati ovog Programa mjerit će se aktivnošću i brojem zahvaćene djece i dosegom u realizaciji pedagoškog standarda odnosno usklađenošću sa Državnim pedagoškim standardom u rokovima - brojem djece po razredima, brojem učitelja i stručnih suradnika i ostalog osoblja kao i materijalni uvjeti rada.

Učinci provođenja ovog Programa mjerljivi su obuhvatom školske djece, nekim od oblika školskog odgoja i obrazovanja, prezentacijama postignuća učeničkih radova, sudjelovanjima na učeničkim natjecanjima, izložbama i smotrama .

Članak 4.

Program se sastoji od tri programske cjeline sa podcjelinama:

1. Dodatni programi osnovno školskog obrazovanja,

2. Dodatni program srednje školskog obrazovanja,

3.Stipendiranje nadarenih učenika i studenata - pomoć učenicima i studentima,

4. Sufinanciranje energetske obnove Osnovne škole.

Članak 5.

Za potrebe provođenja Programa obrazovanja u 2018. godini u proračunu Grada Novi Vinodolski potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 960.000,00 kn. Program će se financirati iz ostalih nenamjenskih prihoda Grada Novi Vinodolski.

Koordinaciju i nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava provodi Upravni odjel za opće opće poslove i društvene djelatnosti i Upravni odjel za financije i javnu nabavu.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu od 01. siječnja 2018. godine.

Klasa: 400-06/17-60/7

Ur.Broj: 2107/02-01-17-4

Novi Vinodolski,13. prosinca 2017. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1041&mjesto=51250&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr