SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
OPĆINA PUNAT

65.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13, 147/14 i 36/15), članka 12. stavka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 25/17) te članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat, na 8. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
poslova skloništa za životinje i sakupljanja
i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda
na području Općine Punat

Članak 1.

Na temelju provedenog Poziva za prikupljanje ponuda za dodjelu poslova skloništa za životinje i sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda na području Općine Punat, komunalni poslova skloništa za životinje i sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda na području Općine Punat povjeravaju se najpovoljnijem ponuditelju - Veterinarska stanica Rijeka d.o.o., Stube Marka Remsa 1, 51000 Rijeka.

Komunalni poslovi skloništa za životinje i sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda na području Općine Punat povjeravaju se ponuditelju Veterinarska stanica Rijeka d.o.o., Stube Marka Remsa 1, 51000 Rijeka, OIB: 02918144179 na razdoblje od sklapanja Ugovora iz članka 2. ove Odluke do 31. prosinca 2021. godine.

Članak 2.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Punat da na temelju ove Odluke s Veterinarskom stanicom Rijeka d.o.o., Stube Marka Remsa 1, 51000 Rijeka, OIB: 02918144179 zaključi Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova skloništa za životinje i sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda na području Općine Punat.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/11

URBROJ:2142-02-01-17-8

U Puntu, 20. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr