SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
OPĆINA PUNAT

64.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13, 147/14 i 36/15), članka 12. stavka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 25/17) te članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat, na 8. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
poslova opskrbe električnom energijom za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta na području Općine Punat

Članak 1.

Na temelju provedenog Poziva za prikupljanje ponuda za dodjelu poslova opskrbe električnom energijom za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta na području Općine Punat, komunalni poslovi opskrbe električnom energijom za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta na području Općine Punat povjeravaju se najpovoljnijem ponuditelju - CRODUX PLIN d.o.o., Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb, OIB: 50388109754.

Komunalni poslovi opskrbe električnom energijom za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta na području Općine Punat povjeravaju se ponuditelju CRODUX PLIN d.o.o., Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb, OIB: 50388109754na razdoblje od sklapanja Ugovora iz članka 2. ove Odluke do 31. prosinca 2021. godine.

Članak 2.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Punat da na temelju ove Odluke s CRODUX PLIN d.o.o., Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb, OIB: 50388109754zaključi Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova opskrbe električnom energijom za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta na području Općine Punat.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/11

URBROJ:2142-02-01-17-7

U Puntu, 20. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr