SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
OPĆINA PUNAT

63.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13, 147/14 i 36/15), članka 12. stavka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 25/17) te članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat, na 8. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti
obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta
na području Općine Punat

Članak 1.

Na temelju provedenog Poziva za prikupljanje ponuda za dodjelu poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat, komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat povjeravaju se najpovoljnijem ponuditelju - Trumm d.o.o., Kralja Tomislava 19, 51511 Malinska.

Komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat povjeravaju se ponuditelju Trumm d.o.o., Kralja Tomislava 19, 51511 Malinska, OIB: 97932374975 na razdoblje od sklapanja Ugovora iz članka 2. ove Odluke do 31. prosinca 2021. godine.

Članak 2.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Punat da na temelju ove Odluke s Trumm d.o.o., Kralja Tomislava 19, 51511 Malinska, OIB: 97932374975 zaključi Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/11

URBROJ:2142-02-01-17-6

U Puntu, 20. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr