SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

84.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128/ 99,57/00, 129/00, 59/01,26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17- pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2017. godine, donijelo je

P R O G R A M
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2018. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu i građenje groblja i ostalih komunalnih građevina.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

1. CESTE I PARKIRALIŠTA

Članak 2.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 7.

 

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 33.323.000,00 kn od čega komunalni doprinos iznosi. 7.338.000,00 kn, kapitalne pomoći RH1 3.800.000,00 kn,kapitalne pomoći institucija i tijela EU 700.000,00,prihodi od prodaje nefin.imovine 1.360.000,00 kn i donacije 10.125.000, kn.

Članak 8.

Ovaj Program objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu 01. siječnja 2018.

Klasa: 361-02/17-01/12

Urbroj: 2213/01-01-17-4

Mali Lošinj, 15. prosinca 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Elvis Živković, v.r

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1040&mjesto=10005&odluka=84
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr