SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

77.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br.br.36/95,70/97,128/ 99,57/00,129/00,59/01,26/03,82/04,110/04,178/04,38/09,79/ 09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13,147/14,36/ 15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br.26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2017. godine,donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2017. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2017. godinu (»Službene novine PGŽ« br. 34/16, 28/17) članak 2 . briše se i glasi:

Programom održavanja komunalne infrastrukture planiraju se slijedeće djelatnosti po vrsti, iznosu i izvorima sredstava:

Financijski prikaz planiranih sredstava i izvora:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovaj Program objavljuje se u »Službenim novinama PGŽ« i stupa na snagu danom objave.

Klasa: 361-02/17-01/14

Urbroj: 2213/01-01-17-4

Mali Lošinj, 15. prosinca 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr