SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

59.

Na temelju čl. 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 6. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o izradi
IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
naselja Novi Vinodolski

Članak 1.

U članku 4.Odluke o izradi IV.Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.4/17)iza alineje 8.dodaje se alineja 9.koja glasi:

»-stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Sportsko-rekreacijski centar Bahalin (Službene novine Primorsko-goranske županije br.21/98) te određivanje uvjeta gradnje i lokacija za gradnju športskih objekata u obuhvatu predmetne športsko-rekreacijske namjene. »

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 940-02/17-20/4

URBROJ: 2107/02-01-17-4

Novi Vinodolski, 13. prosinca 2017. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1040&mjesto=51250&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr