SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
GRAD CRES

82.

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 32. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/13 i 14/13) i članka 24. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 38/09, 14/ 03 i 11/15), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU
O IZBORU PREDSJEDNIKA GRADSKOG
VIJEĆA GRADA CRESA

I.

Za predsjednika Gradskog vijeća Grada Cresa izabran je Marčelo Damijanjević.

II.

Ova odluka objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/17-1/11

Ur.broj: 2213/02-01-17-17

Cres, 12. prosinca 2017. godine

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik Gradskog vijeća
Patris Salković, dipl.ing. stroj.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1040&mjesto=10002&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr