SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
GRAD CRES

74.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07.,94/13.) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine«, br.29/09.,14/13.), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine, donosi

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM
ODGOJU I NAOBRAZBI NA PODRUČJU GRADA CRESA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Grada Cresa za 2018. godinu (dalje: Program) utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti koji su od interesa za građane Grada Cresa, a koji se ostvaruju organiziranim predškolskim odgojem i drugim specifičnim oblicima zaštite djece od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu, putem Dječjeg vrtića Girice Cres (dalje: Vrtić).

Članak 2.

Temeljem potreba i interesa građana s područja Grada Cresa Vrtić provodi organizirani predškolski odgoj u središnjem Dječjem vrtiću u Cresu u šest skupina: četiri mješovite vrtićke i dvije mješovite jasličke skupine.

Članak 3.

Utvrđeni opseg djelatnosti ostvaruju djelatnici Vrtića zaposleni u Vrtiću na dan 01. siječnja 2018. godine.

Način ostvarivanja programa i njegova kvaliteta utvrđuju se sukladno propisanim normativima i standardima djelatnosti Vrtića, te Godišnjim programom i planom rada.

Članak 4.

Za ostvarivanje odgojno-obrazovnih programa iz članka 2. ovog Programa, odnosno za financiranje redovite djelatnosti Vrtića (plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene, te materijalne rashode ) osiguravaju se sredstva u Proračunu Grada Cresa za 2018. godinu, a razlika do pokrića pune cijene usluga iz redovite djelatnosti Vrtića osigurava se naplatom dijela svojih usluga od roditelja- korisnika usluga, sukladno načelu da roditelji-korisnici usluga Vrtića sudjeluju u financiranju redovite djelatnosti Vrtića do 25% pune cijene usluga Vrtića. Zatim u Proračunu Grada Cresa osiguravaju se sredstva za nabavu opreme za potrebe Dječjeg vrtića Girice.

Članak 5.

Grad Cres odobrava Vrtiću izravnu naplatu naknade za svoje usluge koje plaćaju roditelji-korisnici usluga Vrtića, na žiro račun Vrtića, te koristiti iste prema usvojenom Financijskom planu.

Članak 6.

Pored programa iz članka 2. ovoga Programa (odgoj, naobrazba, zdravstvena zaštita, prehrana i socijalna skrb), Vrtić može organizirati i dodatne programe za koje sredstva nisu predviđena ovim Programom, već ih u cijelosti osiguravaju korisnici dodatnih programa.

Grad Cres tijekom 2018. godine financirat će poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade Dječjeg vrtića čija sanacija je izvedena tijekom 2015. godine, kao dio godišnje obveze prema Elektrovodi d.o.o. izvođaču radova, koju će Grad Cres plaćati sljedećih četrnaest godina na ime uštede utroška energije u zgradi Dječjeg vrtića Girice.

Članak 7.

Gradonačelnik kao naredbodavatelj vrši raspored sredstava Vrtiću, a Upravni odjel prati njihovo namjensko korištenje.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-01/17-1/28

Ur. broj: 2213/02-01-01-17-11

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik:
Patris Salković dipl.ing.stroj

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1040&mjesto=10002&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr