SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
OPĆINA BAŠKA

86.

Temeljem članka 40. Statuta Općine Baška (¹Službene novine PGŽ» broj 12/13, 31/05, 27/17), a u svezi sa člankom 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge («Narodne novine» broj 26/ 15), Općinski načelnik Općine Baška, 27. studenoga 2017. godine, donio je

I. izmjene i dopune
Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Baška

Članak 1.

U Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Baška («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 01/07, 13/17) članak 12. mijenja se i glasi:

»Ocjenjivanje zahtjeva/prijava obavlja se prema sljedećim kriterijima:

1. Sjedište udruge:

.izvan područja Općine Baška 0 bodova

.na području Općine Baška 40 bodova

2. Vrijeme djelovanja udruge:

.do 15 godina 5 bodova

.od 16 - 20 godine 10 bodova

.21 i više godina 20 bodova

3. Masovnost članova udruge

.do 15 članova 5 bodova

.od 16 - 20 članova 10 bodova

.21 i više članova 20 bodova

4. Članovi udruge s prebivalištem na području Općine

.od 1 - 10 članova 5 bodova

.od 11 - 15 članova 10 bodova

.16 i više članova 20 bodova

(ako nema - 0 bodova)

5. Uključivanje djece i mladih do 15 godina starosti

.od 1 - 10 članova 5 bodova

.od 11 - 15 članova 10 bodova

.16 i više članova 20 bodova

(ako nema - 0 bodova)

6.Djeca i mladi do 15 godina starosti, članovi udruge s prebivalištem na području Općine

.od 1 - 5 članova 5 bodova

.od 6 - 10 članova 10 bodova

.11 i više članova 20 bodova

(ako nema - 0 bodova)

7.Iznos ukupno naplaćene godišnje članarine u godini koja prethodi natječaju

.do 5.000,00 kn 5 bodova

.od 5.001,00 - 10.000,00 kn 10 bodova

.preko 10.000,00 kn 20 bodova

8. Značaj projekta - programa - manifestacije za Općinu

.malo značenje 10 bodova

.značajno 20 bodova

.iznimno značajno 40 bodova

Za svaki od propisanih kriterija, osim kriterija pod točkom 8., podnositelj prijave dostavlja i odgovarajuće dokaze, prema stanju 31. prosinca godine, koja prethodi prijavi.

Povjerenstvo može od podnositelja prijave zatražiti i dodatno pojašnjenje, odnosno potvrdu pojedinih dokaza u svrhu provjere.

Ocjenu kriterija iz točke 8., odnosno bodove daje Povjerenstvo.

Ako članovi Povjerenstva nisu suglasni oko jedinstvenog broja bodova, svaki član ocjenjuje prijavu zasebno, a broj bodova prijave predstavlja prosječan broj bodova svih prisutnih članova Povjerenstva, koji su prijavu vrednovali.

Povjerenstvo utvrđuje rang listu prijava prema utvrđenom broju bodova, od one s najvećim, prema onoj s najmanjim brojem bodova.«

Članak 2.

U članku 13., stavak 1. mijenja se i glasi:

»Prijave, koje ne ostvare najmanje 50% ukupno mogućeg broja bodova (100), na način opisan u članku 12., smatraju se neprihvatljivima i ne financiraju se proračunskim sredstvima.«

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 030-03/17-01/1

URBROJ: 2142-03-02/1-17-5

Baška, 27. studenoga 2017. godine

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr