SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
OPĆINA BAŠKA

84.

Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17), nakon prethodno pribavljene Suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, KLASA: 810-03/17-01/01 URBROJ: 543-12-01-17-10, od 21. studenoga 2017. godine, Općinsko vijeće Općine Baška, dana 11. prosinca 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite na području Općine Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Baška, sa ciljem pripreme i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Pravne osobe iz članka 1. su:

1. T.D. Baška d.o.o. Baška,

2. PONIKVE VODA d.o.o.,

3. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.,

4.Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Rijeka, ogranak Baška,

5. Lovačko društvo »Orebica«, LJ »Kamenjarka« Baška,

6. ŠRD »Škrpina« Baška,

7.Ugostiteljstvo i prijevoz »Oleander«, vl. Vanes Dekanić,

8. Obrt »Građevinarstvo Jurešić«, vl. Darijo Jurešić,

9. Hotel Heritage Forza,

10. VALAMAR RIVIERA d.d., Hoteli Baška.

Članak 2.

Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke dio su snaga sustava civilne zaštite Općine Baška, te sudjeluju svojim ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 3.

Pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke dostavit će se izvodi iz Plana zaštite i spašavanja koji sadržavaju mjere i aktivnosti, koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa.

Članak 4.

Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite u svojim operativnim planovima, planirat će i organizirati provedbu mjera i aktivnost u sustavu civilne zaštite.

Članak 5.

S pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Baška zaključit će se ugovori o međusobnoj suradnji kojima će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna sredstva, te u kojem roku se uključuju u sustav civilne zaštite.

Prava i obveze uredit će se sukladno odredbama članka 36. stavak 7. Zakona o sustavu civilne zaštite i podzakonskih akata.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 08/15, 23/15).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/17-01/8

URBROJ: 2142-03-01/1-17-21

Baška, 11. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr