SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
OPĆINA BAŠKA

83.

Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 19. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj 12/13, 31/15, 27/17), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine donosi

GODIŠNJI PLAN
razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Baška za 2018. godinu s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje

Članak 1.

Godišnji plan aktivnosti sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2018. godinu donosi se na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2017. godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Baška za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Članak 2.

Tijekom 2018. godine:

.Izradit će se analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2018. godinu.

.Donijet će se Godišnji plan aktivnosti sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

.Donijet će se plan vježbi civilne zaštite.

.U zakonskom roku izradit će se Procjena rizika od velikih nesreća, te donijeti i drugi akti iz područja civilne zaštite, ako se takva potreba utvrdi.

.Sjednice Stožera civilne zaštite održavat će se prema potrebi.

.Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite, u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća, osnovat će se postrojba civilne zaštite.

.DVD Baška, kao provoditelj mjera i aktivnosti postrojbe civilne zaštite na području Općine Baška, nastavit će djelovati u skladu sa svojim planom i programom rada u 2018. godini, a tako se očekuje i od JVP Grada Krka.

.Službe pravnih osoba, koje se civilnom zaštitom bave u svojoj redovitoj djelatnosti (HGSS, Crveni križ, Nastavni zavod za javno zdravstvo) nastavit će djelovati u skladu sa svojim planovima i programima rada u 2018. godini, a provedba njihovih aktivnosti nastavit će se sufinancirati.

.Provodit će se edukacija i osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, ali i stanovništva.

.Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite djelovat će u skladu sa svojim planovima i programima, utvrđenima Planom zaštite i spašavanja Općine Baška, odnosno Planom civilne zaštite i s njima će se zaključiti odgovarajući ugovor o suradnji.

Članak 3.

Plan financijskih sredstava za razvoj sustava civilne zaštite za trogodišnje razdoblje na području Općine Baška sastavni je dio ovog plana.

Članak. 4.

Ovaj Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2018. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/8

URBROJ: 2142-03-01/1-17-20

Baška, 11. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

 

                                           *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr