SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
OPĆINA BAŠKA

80.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (»Narodne novine« broj 79/06, 110/ 15), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/ 12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 21/17) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Rijeka u 2018. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Rijeka u 2018. godini utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Baška koji se odnose na redovnu djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Rijeka sukladno Programu i troškovniku Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Rijeka za 2018. godinu.

Članak 2.

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Rijeka u 2018. godini financirat će se u iznosu od 10.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje programa iz članka 1. osiguravaju se u Programu Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, aktivnosti Civilna zaštita Proračuna OpćineBaška za 2018. godinu.

Članak 4.

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Rijeka u 2018. godini stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/8

URBROJ: 2142-03-01/1-17-15

Baška, 11. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr