SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
OPĆINA BAŠKA

79.

Na temelju članka 114 b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/ 15, 44/17) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine donijelo je

PLAN
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za aktivnost održavanja građevinskih objekata.

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Baška za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 70.000,00 kuna po osnovi površine objekata u kojima se obavlja gospodarska djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se po aktivnostima kako slijedi:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/8

URBROJ: 2142-03-01/1-17-14

Baška, 11. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr