SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
OPĆINA BAŠKA

77.

Temeljem članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška («Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/ 15, 27/17) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u sportu na području Općine Baška
za 2018. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Baška, u svezi s:

.poticanjem i promicanjem sporta u cjelini,

.sportsko-rekreativnom aktivnošću udruga i građana,

.treningom, organiziranjem i provođenjem sustava natjecanja,

.stvaranjem prostornih uvjeta za rad sportskih
organizacija,

.održavanjem funkcionalnosti sportskih objekata.

Članak 2.

Aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz članka 1. provode se kroz rad sportskih društava, kako na području Općine Baška, tako i šire.

Članak 3.

Sredstva za provođenje aktivnosti iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Baška za 2018. godinu i to kako slijedi:

.sufinanciranje programa i aktivnosti
sportskih udruga 401.220,00

.ostala pokroviteljstva i proslave 7.000,00

.najam školske sportske dvorane 70.000,00

U K U P NO 478.220,00

Izvor sredstava za provođenje aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka su »Opći prihodi«.

Članak 4.

Raspoređivanje sredstava iz članka 3. obavlja Jedinstveni upravni odjel, na temelju provedenog natječaja, pravovaljanih akata, te druge relevantne dokumentacije.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

KLASA: 021-05/17-01/8

URBROJ: 2142-03-01/1-17-12

Baška, 11. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr