SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
OPĆINA BAŠKA

76.

Temeljem članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/ 15, 27/17) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2018. godini

Članak 1.

Programom zdravstvene zaštite i socijalne skrbi osigurava se djelomična provedba preventivne i primarne zdravstvene zaštite, veterinarske službe, te zaštita i pomaganje osobama, koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu, niti same, niti uz pomoć članova obitelji, zadovoljiti svoje osnovne potrebe, zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga.

Članak 2.

Ovim Programom se nastoji povećati zdravstveni i opći životni standard svih građana, prvenstveno onih socijalno ugroženih i njihovih obitelji, odnosno pomoći pojedincima i obiteljima, koji su zbog različitih uzroka, potrebiti takve pomoći.

Članak 3.

Općina Baška, mjerama zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja, te pružanjem socijalne skrbi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/10, 36/10, 35/14), a temeljem akata nadležnih tijela, nastoji ostvariti ciljeve iz prethodnog članka.

Članak 4.

Za provedbu ovoga Programa u Proračunu Općine Baška za 2018. godinu osigurana su sredstva, kako slijedi:

.Dom zdravlja PGŽ - tečaj za trudnice 1.566,00

.veterinarske usluge 35.000,00

.stalna mjesečna novčana pomoć 56.400,00

.jednokratna novčana pomoć 25.000,00

.sufinanciranje troškova stanovanja 90.000,00

.pomoć u prigodi blagdana (novčana
i namirnice) 15.000,00

.sufinanciranje školske marende
i školskih izleta 15.000,00

.roditeljske naknade za novorođenčad 124.000,00

.sufinanciranje smještaja u dječjem vrtiću 23.400,00

.pomoć u kući - gerontodomaćica 61.620,00

.sufinanciranje udruga osoba s invaliditetom 10.000,00

.Crveni križ 46.000,00

U K U P N O: 502.986,00

Sredstva za ostvarenje programa iz stavka 1. osiguravaju se iz sljedećih izvora:

.Opći prihodi - 501.086,00 kuna,

.Pomoći iz proračuna - 1.900,00 kuna.

Članak 5.

Raspored, odnosno isplatu sredstava, sukladno pravovaljanoj odnosnoj dokumentaciji i odlukama izvršnog tijela, obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama »Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

KLASA: 021-05/17-01/8

URBROJ: 2142-03-01/1-17-11

Baška, 11. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr