SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
OPĆINA BAŠKA

75.

Temeljem članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/ 15, 27/17) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području
Općine Baška u 2018. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Baška u svezi s:

.promicanjem kulture, programima i organizacijom kulturnih, društvenih, tradicionalnih manifestacija, te zaštitom spomenika kulture,

.društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta,

.sufinanciranjem izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja, poticanjem, stipendiranjem i nagrađivanjem darovitih i uspješnih učenika i studenata, te stvaranjem uvjeta za nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti.

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Baška u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Baška za 2018. godinu:

.sufinanciranje programa, odnosno
aktivnosti udruga u kulturi 173.000,00

.mala škola glagoljice 5.000,00

.zaštita kulturne baštine - Zavičajni muzej 390.000,00

.zaštita kulturne baštine - Sv. Lucija 243.750,00

.restauracija slike iz Zavičajnog muzeja 11.001,00

.sufinanciranje bibliobusa 18.000,00

.Festival folklora otoka Krka 7.000,00

.Glagoljaški centar 50.000,00

Ukupno: 897.751,00

Sredstva za potrebe obavljanja djelatnosti iz područja kulture iz prethodnog stavka ovoga članka osiguravaju se iz sljedećih izvora:

.opći prihodi - 697.751,00 kuna,

.pomoći iz proračuna - 200.000,00 kuna.

Članak 3.

Temeljem utvrđenih potreba u području obrazovanja, od predškolskog odgoja do studija, Općina Baška će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine Baška za 2018. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:

.financiranje rada dječjeg vrtića 1,450.000,00

.dječji vrtić - nabava opreme 12.400,00

.sufinanciranje školske marende,
izleti, predstave 54.700,00

.sufinanciranje produženog boravka 123.000,00

.sufinanciranje rada voditelja 11.715,00

.nabava knjiga 5.000,00

.SŠ Hrvatski kralj Zvonimir 8.000,00

.Stipendije 114.500,00

.sufinanciranje nabave udžbenika 120.000,00

.sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 19.000,00

.nagrađivanje uspješnih učenika i mentora 10.000,00

Ukupno: 1.928.315,00

Sredstva za zadovoljenje potreba u obrazovanju, od predškolskog odgoja do studija, osiguravaju se iz općih prihoda.

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, u skladu s ovim Programom, a temeljem odluka izvršnog tijela i pravovaljane dokumentacije, obavlja isplatu sredstava.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

KLASA: 021-05/17-01/8

URBROJ: 2142-03-01/1-17-10

Baška, 11. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr