SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
OPĆINA BAŠKA

73.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/ 11, 144/12, 94/13, 153/13, 174/14, 36/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine, donijelo je

Godišnji program gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Baška u 2018. godini

Članak 1.

Ovim se programom gradnje komunalne infrastrukture u 2018. godini na području Općine Baška, u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

-javne površine,

-nerazvrstane ceste,

-javnu rasvjetu,

-odvodnju i vodovod.

Članak 2.

Sredstva za građenje objekata i uređaja iz članka 1. planirana su u iznosu od 7.771.996,00 kuna, a osigurat će se iz izvora, kako slijedi:

                                         *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Baška za 2018. godinu, a njima raspolaže Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Općinski načelnik dužan je, do kraja ožujka 2019. godine, Općinskom vijeću Općine Baška podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

KLASA: 021-05/17-01/8

URBROJ: 2142-03-01/1-17-8

Baška, 11. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr