SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
OPĆINA BAŠKA

72.

Temeljem članka 78. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine, donijelo je

P L A N
davanja koncesija za 2018. godinu

I.

U skladu s odredbama Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 45/08, 32/10, 28/13), utvrđuje se Plan davanja koncesija za 2018. godinu.

II.

Općina Baška za dodjelu koncesija iz područja komunalnih djelatnosti planira provesti odgovarajući postupak i dodijeliti:

Koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Broj koncesija: 1

Rok na koji se daje koncesija: 5 godina (2018. - 2022.).

Procijenjena godišnja naknada: 10.000,00 kn.

Pravna osnova za davanje koncesija:

.Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),

.Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 45/08, 32/10, 28/13),

.Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17).

III.

Komunalne usluge čije se obavljanje povjerava dodjelom koncesije fizičkoj ili pravnoj osobi, te uvjeti i mjerila za davanje koncesije određeni su Odlukom o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 45/08, 32/10, 28/13) i Zakonom o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17).

IV.

Dodjelom koncesije iz točke II. prestaje i potreba razmatranja donošenja srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija, jer se isto, izvan koncesija koje se dodjeljuju temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 45/08, 32/10, 28/13), ne planira.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/17-01/8

URBROJ: 2142-03-01/1-17-7

Baška, 11. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr