SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

62.

Na temelju članka 37., 39. i članka 43. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 48. i članka 108. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/ 09, 15/13 i 30/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 6. sjednici održanoj 12. prosinca 2017. godine, donijelo je

PRORAČUN VINODOLSKE OPĆINE
ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJOM
ZA 2019. - 2020. GODINE

Članak 1.

Proračun Vinodolske općine za 2018. u iznosu od 14.718.000,00 kn sa projekcijom za 2019.- 2020. godina sastoji se od:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi proračuna sa projekcijom 2019.-2020. g. po ekonomskoj klasifikaciji te rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja/financiranja.

Članak 3.

Posebni dio proračuna sa projekcijom 2019.- 2020. godinu sadrži prikaz po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika.

Članak 4.

Ovaj proračun s projekcijom objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjivat će se od 1.1.2018. godine.

KLASA: 021-05/17-01/8

URBROJ:2107-03/17-01-12-52

Bribir, 12. prosinca 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1039&mjesto=91253&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr