SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
OPĆINA MATULJI

62.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12 i 143/13) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 26/09, 38/09, 08/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst i 39/15), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2017. godine, donosi

PROGRAM
korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području
Općine Matulji u 2018. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenje sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Matulji.

Članak 2.

Trideset posto sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru koja se odnose na zgrade izgrađene na području Općine Matulji prihod su Proračuna Općine Matulji za 2018.g.i to u planiranom iznosu od 50.000,00 kn.

Članak 3.

Ostvareni prihodi od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru iz članka 2. utrošit će se za:

PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA K20081- Prostorni planovi

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-01/17-01/0018

Ur. broj: 2156/04-01-3-06-17-0004

Matulji, 13. prosinca 2017.

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Matulji

Darjan Buković, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1039&mjesto=51211&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr