SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 36. Petak, 8. prosinca 2017.
OPĆINA PUNAT

60.

Na temelju članka 143. stavka 1., točke 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13),Općinsko vijeće Općine Punat na 7. sjednici održanoj 7. prosinca 2017. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade
Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, Krk, Područne
škole Punat s dogradnjom školske sportske dvorane

Članak 1.

U Odluci o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, Krk, Područne škole Punat s dogradnjom školske sportske dvorane (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 7/16) mijenja se članak 1. stavak 1. koji sada glasi:

Općina Punat kao suinvestitor financirat će projekt rekonstrukcije zgrade Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, Krk, Područne škole Punat s dogradnjom školske sportske dvorane (nastavno: projekt) prema Investicijskom elaboratu rekonstrukcije zgrade Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, Krk, Područne škole Punat s dogradnjom školske sportske dvorane (nastavno: Investicijski elaborat).

Članak 2.

Mijenja se članak 3. koji sada glasi:

Županija i Općina Punat financirat će ugovorene radove na realizaciji projekta u omjeru:

40% Županija - 60% Općina

Općina Punat dio obveze financiranja iz prethodnog stavka izvršila je tijekom 2016. godine u iznosu od 2.378.102,86 kn i u 2017. godini u iznosu od 3.575.975,00 kn. Obveza financiranja u 2018. godini iznosi 6.529.480,14 kn.

Općina Punat iznos od 6.529.480,14 kn za 2018. godinu osigurat će dugoročnim zaduživanjem iz kredita.

Članak 3.

Ovlašćuje se općinski načelnik na potpisivanje dodatka Sporazuma o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, Krk, Područne škole Punat s dogradnjom školske sportske dvorane s Primorsko-goranskom županijom.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/17-01/10

Ur. broj: 2142-02-01-17-6

Punat, 7. prosinca 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr