SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 36. Petak, 8. prosinca 2017.
OPĆINA PUNAT

59.

Na temelju članka 143. stavka 1., točke 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 7. sjednici održanoj 7. prosinca 2017. godine, donosi

ODLUKU
o financiranju uređenja okoliša zgrade i školske sportske
dvorane u sklopu projekta Rekonstrukcije zgrade
Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, Krk, Područne
škole Punat s dogradnjom školske sportske dvorane

I.

Utvrđuje se da:

- Primorsko-goranska županija i Općina Punat u cilju realizacije projekta zajednički sudjeluju u financiranju projekta rekonstrukcije zgrade Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, Krk, Područne škole Punat s dogradnjom školske sportske dvorane, a sukladno potpisanom Sporazumu o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, Krk, Područne škole Punat s dogradnjom školske sportske dvorane broj 187/05/2016, u kojem je dogovoreno financiranje projekta u omjeru 40% Županija i 60% Općina Punat

- donesenim odlukama predstavničkih tijela Općine Punat i Primorsko-goranske županije (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 7/16) i Sporazumom iz prethodne točke nisu obuhvaćeni radovi uređenja okoliša škole i sportske dvorane, a koji su sastavni dio glavnog projekta.

- je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo suglasnost na Idejni arhitektonski projekt (KLASA: 404- 03/15-01/00086, URBROJ: 533-27-15-0002 od 11. studenog 2015. godine). Navedenom suglasnosti utvrđeno je da je Idejni arhitektonski projekt u skladu s utvrđenim normativima prostora i opreme osnovnih škola.

- je Općina Punat zajedno s Osnovnom školom Fran Krsto Frankopan, Krk suinvestitor projekta temeljem Rješenja o izmjeni Građevinske dozvole Klasa:UP/I-361-03/15- 06/281, Urbroj: 2170/1-03-04/7-16-7 od 10. veljače 2016. godine u vezi promjene investitora KLASA:UP/I-361-03/ 17-11/27, URBROJ: 2170/1-03-04/3-17-2 od 16. studenog 2017. godine.

II.

Općina Punat kao suinvestitor projekta financirat će u potpunosti uređenje okoliša zgrade Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, Krk, Područne škole Punat i školske sportske dvorane prema Troškovniku uređenja okoliša broj 06/16-T izrađenom od URBANISTIČKI STUDIO RIJEKA d.o.o. i EXPONO d.o.o. u iznosu od 4.668.461,84 kuna s uključenim PDV-om, s time da će točan iznos potreban za financiranje biti poznat nakon provedbe postupka javne nabave.

U Proračunu za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu planirat će se dugoročno zaduživanje s namjenom financiranja uređenja okoliša zgrade Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, Krk, Područne škole Punat i školske sportske dvorane, kao i u Odluci o izvršavanju proračuna.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/17-01/10

Ur. broj: 2142-02-01-17-5

Punat, 7. prosinca 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr