SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 36. Petak, 8. prosinca 2017.
OPĆINA DOBRINJ

59.

Na temelju članka 14. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 23/12) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 4. sjednici održanoj 5. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu
javnog prikupljanja ponuda u postupcima
raspolaganja nekretninama

Članak 1.

U Povjerenstvo za provedbu javnog prikupljanja ponuda imenuju se:

1. Zoran Kirinčić,

2. Zdenko Kirinčić,

3. Ivančica Dunato,

4. Mladen Španjol,

5. Sanja Lukarić.

Članak 2.

Povjerenstvo obavlja poslove prikupljanja i otvaranja ponuda, sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda te dostavlja prijedlog Općinskom vijeću odnosno općinskom načelniku.

Članak 3.

Povjerenstvo se imenuje na rok od 4 (četiri) godine odnosno do isteka mandata vijećnika.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/17-01/6

Ur. broj: 2142-04-01-17-8

Dobrinj, 5. prosinca 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr