SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 15. Četvrtak, 16. lipnja 2005.
OPĆINA RAVNA GORA
27

28.

Na temelju članka 18., 30. i 96. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01) i članka 21. i 24. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/94), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 10. lipnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Odbora za statutarno-pravna pitanja

Članak 1.

U Odbor za statutarno-pravna pitanja (u daljnjem tekstu: Odbor) imenuju se:

1. JASNA ŠKORIĆ - za predsjednika

2. MIROSLAV SVETLIČIĆ - za člana

3. IVANKA ŠKRLEC - za člana.

Članak 2.

Odbor vrši pripreme odluka i drugih općih akata iz svoje nadležnosti.

Odbor donosi odluke na sjednicama koje saziva predsjednik, većinom glasova svih članova.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važnost rješenja klasa: 080-02/02-01/03, urbroj: 2112/07-01-02-1 od 16. travnja 2002. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 080-02/05-01/12

Ur. broj: 2112/07-01-05-2

Ravna Gora, 10. lipnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr