SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

216.

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 4. stavka 1. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 8/04 i 82/05), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/14, 16/15, 3/16 I 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 27. studenoga 2017. godine, donio je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske
županije za 2018. godinu

 

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

KLASA: 022-04/17-01/43

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-10

Rijeka, 27. studenoga 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr