SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 32. Subota, 4. studenog 2017.
OPĆINA MATULJI

52.

Na temelju članka 24.stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15), članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada ta uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika te članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 37/16 i 47/16) i članka 51. Statuta Općine Matulji (SN PGŽ broj; 26/09, 38/09, 08/13, 17/14, 29/14, 04/15, i 39/15) Općinski načelnik Općine Matulji dana 3. studeni 2017. godine donosi;

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA
CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE MATULJI

Članak 1.

U odluci i o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Matulji (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 15.) u članku 3. točka 4. mijenja se i glasi;

»Tomislav Milković-Načelnik policijske postaje Opatija - član.«

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:810-01/17-01-0005

Ur. Broj :2156-04-01-2-03-17-0002

Matulji 3. studeni 2017.

Općinski načelnik Općine Matulji

Mario Ćiković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1035&mjesto=51211&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr