SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 32. Subota, 4. studenog 2017.
OPĆINA BAŠKA

66.

Temeljem članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17), Općinski načelnik Općine Baška, dana 24. listopada 2017. godine donio je

O D L U K U
o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Baška
i njihovih zamjenika

Članak 1.

Povjerenicima civilne zaštite Općine Baška, te zamjenicima povjerenika civilne zaštite Općine Baška, imenuju se:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Riječi i pojmovi u ovoj Odluci, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kom rodu su navedeni.

Članak 3.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici iz članka 1.:

.sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu, te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite,

.daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite, te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,

.sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite,

.organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,

.provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavještavaju inspekciju civilne zaštite.

Članak 4.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, kao segment operativnih snaga sustava civilne zaštite, mogu, zbog njihovog osposobljavanja, biti pozvani na različite oblike planske edukacije, te na vježbe civilne zaštite.

Članak 5.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici dužni su se odzvati pozivu načelnika Stožera civilne zaštite Općine Baška.

Članak 6.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, tijekom obnašanja dužnosti, imaju status obveznika civilne zaštite.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 810-01/17-02/5

URBROJ: 2142-03-02/1-17-1

Baška, 24. listopada 2017. godine

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr