SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 32. Subota, 4. studenog 2017.
OPĆINA BAŠKA

65.

Nakon uvida u tekst II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Baška za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu, koje je Općinsko vijeće Općine Baška donijelo na sjednici održanoj 24. listopada 2017. godine, a koje su objavljene u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije broj 31/17, od 26. listopada 2017. godine, utvrđena je greška u tablici OPĆI DIO članka 2., u dijelu koji se odnosi na projekcije za 2018. i 2019. godinu, u stupcima 5 i 6, umjesto na drugoj razini, na kojoj ga je Općinsko vijeće i donijelo, objavljen je tekst akta na trećoj razini, te se daje sljedeći

ISPRAVAK
II. izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu
s projekcijom za 2018. i 2019. godinu

Umjesto pogrešno objavljenog akta »II. izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu« (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 31/17), stavlja se ispravno:

II. izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu s
projekcijom za 2018. i 2019. godinu

KLASA:021-05/17-01/7

URBROJ:2142-03-03/1-17-25

OPĆINA BAŠKA
Jedinstveni upravni odjel

Pročelnik Mladen Hero, v.r.

 

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici od 24. listopada 2017. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
S PROJEKCIJOM ZA 2018. I 2019. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Baška za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/16) članak 1. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:021-05/17-01/7

Ur.broj:2142-03-01/1-17-16

Baška, 24. 10. 2017

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr