SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 32. Subota, 4. studenog 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

48.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br.36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/ 01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 12/ 13 i 18/14) Gradsko vijeća Grada Novog Vinodolskog, na sjednici održanoj dana , donosi

II. Izmjene i dopunePrograma
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2017. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu (Sl. novine PGŽ broj 34/16 i 16/17) mijenja se članak 2., u tabelarnom prikazu u kunama, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

U članku 4. Programa stavak 1. mijenja se i sada glasi:

»Planirani prihod po osnovi komunalnog doprinosa, komunalne naknade, šumskog doprinosa, vodnog doprinosa, naknade za koncesije iz obavljanja komunalnih djelatnosti, naknade za pravo puta od TK operatera te ostalih proračunskih prihoda za gradnju komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 7.490.000,00kn namjenski će se utrošiti za otplatu anuiteta po kreditnom zaduženju u iznosu od 1.377.000,00, te novo planiranu gradnju iz članka 3., točaka A - F.

U članku 4., stavci 2. i 3. ostaju nepromijenjeni.

Članak 4.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:

URBROJ:

Novi Vinodolski,

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1035&mjesto=51250&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr