SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 32. Subota, 4. studenog 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

47.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 12/13 i 18/14) Gradsko vijeća Grada Novi Vinodolski, na 4. sjednici održanoj dana 26. listopada 2017.g., donosi

I. Izmjene i dopunePrograma
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu

Članak 1.

U Programuodržavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu(Sl. novine PGŽ broj 34/ 16) mijenja se članak 2., u tabelarnom prikazu u kunama, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Članak 4 mijenja se i sada glasi:

»Neutrošeni prihod od komunalne naknade u iznosu od 951.000,00 kn utrošit će se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture što je prikazano u Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.«

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:363-02/16-01/42

URBROJ:2107/02-01-17-4

Novi Vinodolski,26. listopada 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1035&mjesto=51250&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr