SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 32. Subota, 4. studenog 2017.
GRAD CRES

59.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13), i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 38/09, 14/ 13 i 11/15), a u skladu s odredbama Odluke o vrstama socijalne skrbi iz proračuna Grada Cresa i o uvjetima i načinu njihova ostvarivanja (»Službene novine«, broj: 5/01, 5/03, 38/09 i 26/13») Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 27. listopada 2017. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE
O OSNIVANJU SOCIJALNOG VIJEĆA
GRADA CRESA

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Socijalnog vijeća Grada Cresa »Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/ 17, u članku 2., stavku 1., broj »6« zamjenjuje se brojem »8«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 011-01/17-1/21

Ur.broj:2213/02-01-17-6

Cres, 27. listopada 2017.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednica Gradskog vijeća
Maja Sepčić dr.med.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1035&mjesto=10002&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr