SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 32. Subota, 4. studenog 2017.
GRAD CRES

52.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13), i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 38/09, 14/ 13 i 11/15), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 27. listopada 2017. godine, donosi sljedeću

ODLUKU O
OSNIVANJU ODBORA ZA PROMET

Članak 1.

Osniva se Odbor za promet (u daljnjem tekstu: Odbor).

Odbor je stalno radno tijelo Gradskog vijeća Grada Cresa.

Odbor se sastoji od predsjednika i četiri člana koji će biti imenovani Rješenjem.

Način rada Odbora propisan je Odlukom o načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Cresa.

Članak 2.

Odbor obavlja sljedeće poslove:

-razmatra projekte vezane za prometnu infrastrukturu koji su značajni za Grad Cres,

-prati stanje uređenja prometa na području Grada Cresa,

-organizira rasprave o temema s područja cestovnog i pomorskog prometa koje mogu poticati razvoj Grada Cresa odnosno poboljšati postojeće stanje prometa u naseljima na području Grada Cresa,

-predlaže Gradskom vijeću i Gradonačelniku mjere za poboljšanje prometa na području Grada Cresa,

-u suradnji s stručnim službama priprema i predlaže opće akte i ostale provedbene propise koji se odnose na uređenje prometa.

Članak 3.

Stručne poslove Odbora obavlja nadležno upravno tijelo Grada Cresa.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 022-05/17-1/4

Ur. broj: 2213/02-02-17-2

Cres, 27. listopada 2017.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednica Gradskog vijeća
Maja Sepčić, dr.med.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1035&mjesto=10002&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr