SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
OPĆINA OMIŠALJ

60.

Na temelju članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 29/ 13)Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 22. studenog2017. godine, donijelo je

O D L U KU
o pristupanju Općine Omišalj Europskoj povelji o
ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini

I.

Općina Omišalj pristupa Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.

II.

Ovlašćuje se Općinska načelnica Općine Omišalj da potpiše Obavijest o pristupanju Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, na obrascu koji je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/9

URBROJ:2142-06-17-01-25

Omišalj, 22. studenog 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr