SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

196.

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 10/97, 24/ 97, 3/02, 20/05, 26/05-pročišćen tekst i 26/09), članka 19. stavak 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko- goranske županije, članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst, Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 7. sjednici od 23. studenog 2017. godine, donijela

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Financijski
plan Županijske uprave za ceste
Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i
projekcija za 2019. i 2020. godinu

I.

Daje se prethodna suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu, kojeg je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko- goranske županije utvrdilo na sjednici od 30. listopada 2017. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/9

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-26

Rijeka, 23. studenog 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr