SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
OPĆINA PUNAT

58.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 25/09, 35/09 i 13/13) i članka 20. Odluke o javnim priznanjima Općine Punat (Službene novine Primorsko - goranske županije broj 31/17) Općinsko vijeće Općine Punat na 6. sjednici održanoj 17. studenog 2017. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Punat
za 2017. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom dodjeljuju se javna priznanja Općine Punat za 2017. godinu kako slijedi:

1. GODIŠNJA NAGRADA OPĆINE PUNAT

-Lovačko društvo OREBICA - lovna jedinica JASTREB, Punat

2. ZAHVALNICA OPĆINE PUNAT

-klapa RAŠKETA

-Samostan blažene Marije Terezije od svetog Josipa, Punat

Članak 2.

Javna priznanja iz članka 1. ove Odluke dodijelit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu obilježavanja Dana Općine Punat - Andrinje.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

KLASA:021-05/17-01/9

URBROJ:2142-02-01-17-10

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK
Goran Gržančić, dr.med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr